• 01

ABOUT US

关于我们

>
领导团队

领导团队

陈德绩 /总规划师 院长助理

陈 伟 /总建筑师

 

段庄 /企业法人 副院长

高级工程师、注册公用设备工程师(给水排水)

 

 

王玉峰 /书记

博士

 

陈思宁 /副院长

高级规划师、注册城市规划师

 

 

 
 

罗启添 /总工程师 工会主席

教授级高级工程师、注册道路工程师(道路)

 

但秋君 /总工程师 

教授级高级工程师、注册公用设备工程师(给水排水)、注册咨询工程师

 

杨峥屏 /总规划师

教授级高级规划师、注册城市规划师

 

高级规划师注册城市规划师

 

 

高级工程师一级注册建筑师

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黄志诚 /总工程师(路桥专业)

高级工程师